Nové webové stránky a propagační materiály pro naučné stezky v Bílovci

Projekt je spolufinancován v roce 2022 z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši
80 % uznatelných nákladů, maximálně 80 000 Kč.

Název programu: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022

Termín realizace: 1. 1. 2022 - 30. 9. 2022

Cílem projektu bylo především vytvoření nových webových stránek pro dvě nové naučné stezky, které byly vybudovány v roce 2021 - naučná stezka Hubleska a naučná stezka Údolím Jamníku.

V rámci projektu byly vytvořeny k těmto naučným stezkám nové webové stránky. Každá z třinácti tabulí nese QR kód, který návštěvníkům po naskenování do mobilního telefonu otevře webovou stránku s dalšími rozšiřujícími informacemi k dané informační tabuli a lokalitě. Webové stránky nabízí jazykové mutace v anglickém, polském a také německém jazyce.

Dále byly v rámci projektu pořízeny nové letáky a propagační materiály k těmto naučným stezkám, které Kulturní centrum Bílovec, p.o., potažmo turistické informační centrum, bezplatně nabízí svým návštěvníkům za účelem zvýšení potenciálu rozvoje turistického ruchu.

Jako poslední bod projektu byla úhrada ročního poplatku za certifikaci jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami Czech Tourism a A.T.I.C. pro rok 2022.

Nákup vstupenek online

Nyní máte možnost zakoupit vstupenky na naše akce online. Využijte pohodlnější nakupování.

 

do e-shopu

© 2024 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu