Kde se nacházíme

Nacházíte se před vstupem do klidné lesnaté části naučné stezky. Je třeba si zde připomenout a nikdy nezapomenout na období roku 1945. Rudá armáda postupovala z území Polska přes obce Kravaře, Hrabyně směr Ostrava. Souběžně s ní postupovala vojska 60. armády ve směru přes Opavu, Raduň, Hlubočec, Výškovice, Tísek.

V místě, kde stojíte, postupovala vojska Rudé armády při osvobozování města Bílovce.

O osvobození Bílovce se zasloužila 60. armáda pod velením generál-plukovníka Pavla Alexejeviče Kuročkina. Německé velení města Bílovce (Wagstadt) odmítlo výzvu ke kapitulaci. Proto bylo Rudou armádou zahájeno osvobozování Bílovce. V pondělí 30. dubna 1945 v 10 hodin dopoledne vstoupili sovětští vojáci do Bílovce. Při osvobozovacích bojích padlo 38 sovětských vojáků. Boj o Moravskou bránu pokračoval směrem na město Fulnek.

Údolí mladých (výletní restaurace, koupaliště, půjčovna loděk…)

Murzkovo údolí, nebo také Údolí mladých, se nachází severovýchodně od Bílovce. Sejdeme do něj z hlavní cesty, která vede z Bílovce na Lubojaty. K místu se dá dojít po žluté turistické značce a prochází tudy také cyklotrasa číslo 6011.

V údolí potoka Jamníku stával od dávných dob vodní mlýn (Murzkamühle). Založen byl roku 1695 a své jméno dostal po mlynáři Murzkovi. Jsou historicky doložena také jména dalších mlynářů – Antona Stiebera, Jana Noskeho nebo Leopolda Ulrica. V roce 1824 byl mlýn přestavěn na soukenickou valchu. Ale provoz valchy zde dlouho nevydržel. Když její provoz na konci předminulého století skončil, byla zde zřízena výletní restaurace. Tu si velmi oblíbili bílovečtí občané. Malebné údolí potoka Jamníka přímo zvalo k vycházkám.

Vyrostla zde vyhlášená restaurace a na místě bývalého rybníka u náhonu bylo zřízeno přírodní koupaliště s částečně dřevěným dnem a molem. Byly postaveny také kabinky a prodejní stánky. Bylo zde také možné zapůjčit si lodičku a veslovat po rybníku. Dále za rybníkem vedla trasa pro pěší výlety podél koryta potoka Jamníku. Na tehdejší podobu údolí nás dnes odkazují dobové pohlednice.

Murzkovo údolí se stalo oblíbeným výletním místem především německých obyvatel Bílovce. Zůstalo to tak i po II. světové válce, kdy byla většina obyvatel vyhnána do Německa. Několik málo rodin smělo zůstat, ať už pro svůj smíšený původ, nebo protože se jednalo o odborníky nepostradatelné v provozech místních továren. Ti pokračovali v tradici výletů do Murzkova údolí a tak se zde výletní restaurace udržela poměrně dlouho. Její provoz byl ukončen až před několika lety. Přírodní koupaliště ovšem vzalo za své již po II. světové válce. Rybník byl vysušen a na stavby v okolí upomínají jen místy terénní nerovnosti a betonové sloupky čnící ze země.

Zdroj: https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/847-murckuv-mlyn-murzkamuhle. 22. 3. 2022.

Údolí

Komunikace, kterou jste přešli, vede do obce Lubojaty. Ta tvoří místní část města Bílovce. Na fotografii z 30. let 20. století je tato komunikace vidět a červeně označený bod ukazuje zhruba místo, kde nyní stojíte.

Levá část fotografie zachycuje tzv. Murckovo údolí, jímž protéká potok Jamník, ke kterému dojdete. Jakmile vystoupíte na hřeben kopce, budete několik desítek metrů nad tímto Murckovým údolím. Flóra i fauna je poměrně bohatá a charakteristická pro dané prostředí. Pokud budete vnímaví, poznáte to sami, chce to jen trpělivost.

Mapa bojů

Když budete stoupat dál lesem na vrchol kopce, všimněte si po pravé straně menších a větších prohlubní. Jsou to pozůstatky po válečných bojích. Jak vypadalo zdejší místo v roce 1945 již nevíme, živé však zůstaly příběhy vojáků.

Byliny

Celé území v okolí Bílovce, až k nivě řeky Odry, je geomorfologicky součástí Nízkého Jeseníku. Lesní porosty, přerušované poli a loukami, dotvářejí zdejší malebnou krajinu. Kraj lesního porostu je ideálním místem pro byliny, mezi něž patří nejznámější primule, lidově petrklíč. Celkem jich existuje 550 druhů v různých barvách. Již naši předkové věděli, že k léčebným účelům jde využít celá rostlina, tj. květ, listy i kořen.

Sedmikráska chudobka roste po celé Evropě až po Kavkaz a kvete od února do listopadu. Tomuto vegetačnímu stupni odpovídá i charakteristická flóra. Nejkrásnější je jistě jarní aspekt a jeho poslové: sasanka hajní, orsej hajní, plicník lékařský, violka vonná, dymnivka dutá aj.

Obojživelníci a plazi Bílovecka

V regionu byly potvrzeny nálezy 14 druhů obojživelníků. Mezi kriticky ohrožené se řadí jen kuňka žlutobřichá.

Na Bílovecku se vyskytuje celkem 5 druhů plazů, všechny chráněny zákonem. Z hadů se jedná nejen o užovku obojkovou, ale jsou potvrzeny i nálezy daleko vzácnější užovky hladké. Výskyt zmije obecné sice potvrzen není, vzhledem k okolním nálezům ji však ani zde nelze jednoznačně vyloučit. Běžným plazem Bílovecka je ještěrka obecná, kterou si řada lidí mylně plete s vzácnou ještěrkou zelenou. Ta se zde však nevyskytuje.

Obojživelníci

Chcete si ověřit své znalosti?

Stáhněte si pracovní list a otestujte se.

stáhnout

Partneři

© 2024 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu