Kde se nacházíme

Stojíte u lávky přes potok Jamník. Lávka slouží hlavně v zimě pro běžkaře. Od jara do podzimu se nevyužívá, protože je za ní chráněná pastvina pro dobytek. Po vaší levé ruce vidíte komunikaci spojující obec Tísek a Lubojaty. Lubojaty jsou místní částí Bílovce a žije zde 400 obyvatel. Potok Jamník protéká propustkem pod komunikací a teče údolím až do vodní nádrže v Bílovci. Měřeno od 1. informační tabule až k této 5. tabuli jste ušli asi 3,5 km. Prostor kolem vás slouží k dočasnému uložení vytěženého dřeva a pohybuje se zde těžká technika. Přesto i zde nalezneme zajímavé byliny. Pitulník  žlutý, pomněnka rolní, plicník lékařský a další.

Pověst o bludičce u dvora svaté Anny

Na cestě z Lubojat do Bílovce se nachází dvůr svaté Anny. Je s ním spojena jedna zajímavá pověst o dobrém strašidelném duchu, který v dávných dobách pomáhal poutníkům nalézt cestu.

Kdysi dávno, šla ze dvora svaté Anny pozdě večer jedna žena až do Staré Vsi. Byla už tma a žena tak musela jít pomalu a s rozvahou. Když vtom uviděla na cestě světélko. Vycházelo z lucerny, kterou třímal v ruce podivný mužík.

Když přišla blíž, mužík pozdravil a slušně se jí zeptal, zda jí může posvítit.

„Proč ne,“ odpověděla žena. Byla ráda, že nemusí dál jít po tmě. Mužík šel tedy mlčky před ní kolem Bílovce až do Staré Vsi. Tam mu žena řekla, že už je doma a dál trefí sama.

„Zaplať pánbůh, žes mi posvítil,“ poděkovala žena. „Dejž to pánbůh,“ odpověděl mužíček a zmizel, jakoby se do země propadl. Žena se sice ulekla, ale rychle došla domů a o svém tajemném průvodci pověděla svým blízkým.

Pověst se rychle roznesla, ale nikdo netušil, kdo mohl být onen tajemný mužík se svítilnou. Lidé si pro jistotu dávali pozor, aby je po cestě z Lubojat do Bílovce nikdy nepřekvapila tma. Co kdyby je příště tajemný mužík s lampou nezavedl do bezpečí?

Zdroj: KUCHTA, Zdeněk: Lidové pověsti z Bílovecka. Bílovec: Město Bílovec, 2015.

Léčivky

Když uslyšíte tento zlidovělý název, vzpomenete si mnozí na své babičky. Největší a nejbohatší lékárna je příroda sama. Nabízí vše zdarma, jen je třeba znát vlastnosti léčivých rostlin. Mezi přírodní dary patří kopřiva dvoudomá a medvědí česnek. Kopřivy známe tři základní druhy: žahavou, dvoudomou a lužní. Mladá rostlina nasbíraná na jaře má největší sílu. Její odvar pročistí celé tělo a zbaví ho toxinů. Sušená se používá celý rok.

Česnek medvědí, lidově zvaný česnek lesní, obsahuje účinné silice s antibiotickými účinky.

Včelí snůška z květu a následný med je přírodní zázrak.

Fauna

I když se nacházíme v blízkosti komunikace, je zde možno zahlédnout řadu ptačích druhů. Svým zpěvem vás potěší třeba sojka obecná, drozd zpěvný, budníček menší. Můžete zahlédnout také datla černého či vránu obecnou–šedou.

Poznáte tyto opeřence?

 

Břehové porosty a jejich okolí obývá špaček obecný, pěnkava obecná, žluva hajní, konipas bílý či strnad obecný.

Kteřípak to jsou?

Ptáci a motýli, žijící v okolí naučné stezky

Klima Bílovecka

Bílovecko spadá do mírně teplých klimatických oblastí. Průměrná teplota se zde pohybuje mezi 16 a 18 °C v červenci a od -2 do -4 °C v lednu. Mikroregion je mírně ovlivněn srážkovým stínem Nízkého Jeseníku. Srážkový úhrn mezi 600 a 750 mm za rok jej řadí spíše k sušším oblastem

Věděli jste, že na Bílovecku vane vítr nejčastěji jihozápadním směrem? Naproti tomu východní, jihovýchodní, západní a severozápadní proudění jsou zde velice vzácná.

Směr větru S SV V JV J JZ Z SZ
Četnost (%) 12,35 13,62 3,54 4,22 10,48 45,11 5,09 5,59

 

button zpět

Chcete si ověřit své znalosti?

Stáhněte si pracovní list a otestujte se.

stáhnout

Partneři

© 2024 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu